ADMICRO
UREKA

Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với HCl?

Cho 13 gam kẽm (Zn) tác dụng với 2 mol dung dịch axit clohidric

a, Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra

b, Chất nào dư sau phản ứng ? Bao nhiêu gam ?

c, Tính thể tích H ( ở đktc ) thu được

( Biết Zn=65 ; Cl=35,5 ; H=1 )

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nZn=\(\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

  nHCl= 2 (mol) (theo đề bài)

  a) PTHH:

  Zn + 2HCl ----> ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

  0,2.........2..................................................(mol)

  b)Tỉ lệ:\(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{2}{2}\) \(\rightarrow\) HCl dư (Tính theo nZn= 0,2 mol)

  Theo PTHH: nHCl (pứ) =\(\dfrac{0,2.2}{1}\) =0,4 (mol)

  \(\rightarrow\) nHCl (dư) = 2 - 0,4 = 1,6 (mol)

  \(\rightarrow\) mHCl (dư) = 1,6 . 36,5= 58,4(gam)

  c) Theo PTHH: n\(H_2\) = \(\dfrac{0,2.1}{1}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\rightarrow\) V\(H_2\)= 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

    bởi Hoàng Thị Thúy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

 • HOÁ HỌC LỚP 8

  Bài 4: Cho nhôm Al tác dụng vừa đủ với H2SO4 nồng độ 19,6%
  a) Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng
  b) Tính thể tích H2 tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn
  c) tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Bài 5: Cho 11,2 g Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1,5M. Thể tích H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?

  11/09/2022 |   0 Trả lời

 • Cân bằng phương trình hóa học, nếu ổn chỉ mình phương pháp làm với='((

  1) FexOy + O2 -> Fe2O3

  2) Al(NO3)3 -> Al2O3 + NO2 + O2

  29/09/2022 |   0 Trả lời

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF