AMBIENT

Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với HCl?

bởi Nguyễn Thị Thúy 25/04/2019

Cho 13 gam kẽm (Zn) tác dụng với 2 mol dung dịch axit clohidric

a, Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra

b, Chất nào dư sau phản ứng ? Bao nhiêu gam ?

c, Tính thể tích H ( ở đktc ) thu được

( Biết Zn=65 ; Cl=35,5 ; H=1 )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nZn=\(\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\)

  nHCl= 2 (mol) (theo đề bài)

  a) PTHH:

  Zn + 2HCl ----> ZnCl2 + H2\(\uparrow\)

  0,2.........2..................................................(mol)

  b)Tỉ lệ:\(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{2}{2}\) \(\rightarrow\) HCl dư (Tính theo nZn= 0,2 mol)

  Theo PTHH: nHCl (pứ) =\(\dfrac{0,2.2}{1}\) =0,4 (mol)

  \(\rightarrow\) nHCl (dư) = 2 - 0,4 = 1,6 (mol)

  \(\rightarrow\) mHCl (dư) = 1,6 . 36,5= 58,4(gam)

  c) Theo PTHH: n\(H_2\) = \(\dfrac{0,2.1}{1}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\rightarrow\) V\(H_2\)= 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

  bởi Hoàng Thị Thúy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>