YOMEDIA

Ngoc Han's Profile

 Ngoc Han

Ngoc Han

17/02/1998

Số câu hỏi 1055
Số câu trả lời 1100
Điểm 1252
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (296)

  • Ngoc Han: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Ngoc Han: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
ZUNIA9
 

 

ON