YOMEDIA

Dang Thi's Profile

 Dang Thi

Dang Thi

17/02/1998

Số câu hỏi 1153
Số câu trả lời 1077
Điểm 1266
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (273)

  • Dang Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Dang Thi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Dang Thi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Dang Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Dang Thi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Dang Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Dang Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Dang Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Dang Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Dang Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF