Bài tập 38 trang 118 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 38 tr 118 sách GK Toán 8 Tập 2

Trong các tấm bìa ở hình 56, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều?

Hình 56 bài 38 trang 118 SGK Toán 8 Tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình a, khi gấp lại thì không được một hình chóp đều vì đáy là tứ giác đều nhưng  chỉ có ba mặt bên thay vì phải có 4 mặt bên.

Hình b, c khi gấp lại thì được một hình chóp tứ giác đều.

Hình d, khi gấp lại thì không được một hình chóp tứ giác đều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến 2 mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 118 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Minh Minh
  Bài 56 (Sách bài tập - tập 2 - trang 149)

  Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là trung điểm của AC.

  Độ dài đoạn SO là :

  (A) \(8\sqrt{2}m\)                          (B) \(6m\)

  (C) \(\sqrt{32}m\)                          (D) \(4m\)

  Kết quả nào đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời