YOMEDIA

Hình Học 8 Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều

Ở Chương cuối của môn Hình học 8 này các em sẽ làm quen với các khái niệm cùng các công thức diện tích xung quanh, thể tích của Hình lăng trụ đứng và hình chóp đều. HOC247 hướng dẫn cho các em nắm rõ lý thuyết, luyện tập các bài trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập SGK. Để theo dõi phần giải bài tập của bài học các em xem chi tiết theo các bài dưới đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON