ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 38 trang 119 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 38 tr 119 sách GK Toán 8 Tập 2

Trong các tấm bìa ở hình 56, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều?

Hình 56 bài 38 trang 118 SGK Toán 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hình a, khi gấp lại thì không được một hình chóp đều vì đáy là tứ giác đều nhưng  chỉ có ba mặt bên thay vì phải có 4 mặt bên.

Hình b, c khi gấp lại thì được một hình chóp tứ giác đều.

Hình d, khi gấp lại thì không được một hình chóp tứ giác đều vì ở trên cùng một cạnh đáy có đến 2 mặt bên còn trên một cạnh đáy thì không có mặt bên nào.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 119 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1