ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào quyết định sự liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức?

  • A. Do giai cấp công nhân mong muốn
  • B. Do có cùng một kẻ thù là giai cấp tư sản
  • C. Do có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau
  • D. Do mục tiêu về chính trị của giai cấp công nhân 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1