AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu đã làm cho: 

  • A. Tính chất và nội dung của thời đại hiện nay có thay đổi.
  • B. Tính chất và nội dung của thời đại hiện nay không thay đổi.
  • C. Tính chất của thời đại hiện nay có thay đổi.
  • D. Nội dung của thời đại hiện nay có thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>