ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phạm trù nào được coi là cơ bản nhất, là xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học?

  • A. Giai cấp công nhân  
  • B. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 
  • C. Chuyên chính vô sản 
  • D. Xã hội chủ nghĩa 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94592

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1