ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xét về phương thức lao động, phương thức sản xuất, giai cấp công nhân mang thuộc tính cơ bản nào.

  • A. Có số lượng đông nhất trong dân cư.
  • B. Là giai cấp tạo ra của cải vật chất làm giàu cho xã hội 
  • C. Là giai cấp trực tiếp vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại 
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1