AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét về phương thức lao động, phương thức sản xuất, giai cấp công nhân mang thuộc tính cơ bản nào.

  • A. Có số lượng đông nhất trong dân cư.
  • B. Là giai cấp tạo ra của cải vật chất làm giàu cho xã hội 
  • C. Là giai cấp trực tiếp vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại 
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>