AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

  • A. Xoá bỏ chế độ tư hữu
  • B. Giải phóng con người, giải phóng xã hội
  • C. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân
  • D. Xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>