ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc cơ bản của một hình thái kinh tế – xã hội là:

  • A. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  • B. Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
  • C. Cơ sở kinh tế và thể chế nhà nước.
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1