ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khái niệm chuyên chính vô sản được Các Mác dùng lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

  • A. Đấu tranh giai cấp ở Pháp
  • B. Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen
  • C. Phê phán cương lĩnh Gô-ta
  • D. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94601

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1