ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Vì sao giai cấp nông dân không thể lãnh đạo được cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa? (chọn 1 phương án đúng)

  • A. Họ đông nhưng không mạnh.
  • B. Họ không có chính đảng.
  • C. Họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến
  • D. Cả a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA