ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta là:

  • A. Là sự phân bố đan xen nhau, không một dân tộc nào có lãnh thổ riêng.
  • B. Là sự cố kết dân tộc, hoà hợp dân tộc trong một cộng đồng thống nhất.
  • C. Là có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các dân tộc.
  • D. Là các dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, đa dạng, phong phú.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1