ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo Lênin, nội dung của thời đại hiện nay là gì?

  • A. Xoá bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • B. Xoá bỏ giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập những cơ sở của xã hội mới là xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
  • C. Thiết lập những cơ sở của xã hội mới là xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.
  • D. Xác lập địa vị thống trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1