ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào có tác động trực tiếp để phát huy nguồn lực con người?

  • A. Phát triển kinh tế - xã hội
  • B. Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin 
  • C. Giáo dục về đạo đức, lối sống
  • D. Giải quyết việc làm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94767

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1