• Câu hỏi:

  Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào?

  • A. Ngay từ khi có xã hội loài người.
  • B. Khi có nhà nước vô sản.
  • C. Khi có nhà nước
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC