• Câu hỏi:

  Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở nào?

  • A. Quyền tự do kết hôn và lý hôn
  • B. Tình yêu chân chính
  • C. Tình cảm nam – nữ.
  • D. Kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC