• Câu hỏi:

  Sự biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp gắn liền và được quy định bởi sự biến động của cơ cấu nào?

  • A. Cơ cấu xã hội - dân số 
  • B. Cơ cấu xã hội - kinh tế 
  • C. Cơ cấu xã hội - dân tộc
  • D. Cơ cấu xã hội - dân cư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC