AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa Mác - Lênin quan niệm về con người như thế nào?

  • A. Là thực thể tự nhiên
  • B. Là thực thể xã hội
  • C. Là chủ thể cải tạo hoàn cảnh
  • D. Cả a, b, và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>