ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ sở để xác định thời đại và phân chia thời đại là gì?

  • A. Hình thái kinh tế - xã hội và vị trí của một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm
  • B. Vị trí của một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm 
  • C. Sự phát triển của lực lượng sản xuất và một quan hệ sản xuất phù hợp
  • D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp công nhân lãnh đạo thành công
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94673

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1