ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Theo Lênin, quy luật hình thành và phát triển Đảng cộng sản của giai cấp công nhân là:

  • A. Chủ nghĩa Mác kết hợp với phong trào công nhân
  • B. Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với Phong trào công nhân 
  • C. Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với  phong trào công nhân và Phong trào yêu nước
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1