ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Để tăng cường, củng cố khối đại đoàn  kết dân tộc ở nước ta hiện nay thì chính sách cụ thể nào của Đảng và Nhà nước ta được coi là vấn đề cực kỳ quan trọng?

  • A. Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hoá của các dân tộc.
  • B. Phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc.
  • C. Phát triển kinh tế hàng hoá ở các vùng dân tộc thiểu số.
  • D. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94738

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1