AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu?

  • A. Đảng cộng sản Việt Nam đã có đường lối đúng đắn
  • B. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất
  • C. Vì nó phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thời đại
  • D. Vì nó đáp ứng được nguyện vọng và mong ước của nhân dân ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>