ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng.

  • A. Giai cấp tư sản
  • B. Giai cấp vô sản
  • C. Giai cấp nông dân
  • D. Giai cấp phong kiến
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1