AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu cuối cùng của giai cấp công nhân, của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là?

  • A. Giành chính quyền
  • B. Giải phóng con người, giải phóng xã hội
  • C. Đánh đổ chủ nghĩa tư bản
  • D. Cả a, ba và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA