ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:

  • A. Đổi mới mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa
  • B. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức cán bộ và quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị
  • C. Thay đổi hệ thống tư duy lý luận
  • D. Đổi mới tư duy
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94696

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1