ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Công nghiệp hoá là:

  • A. Quy luật bắt buộc đối mọi quốc gia quá độ lên CNXH
  • B. Không phải là quy luật bắt buộc đối với mọi quốc gia quá độ lên CNXH.
  • C. Quy luật bắt buộc đối với các quốc gia TBCN khi quá độ lên CNXH.
  • D. Cả a và c.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1