AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn một câu trả lời đúng nhất TBCN hiện đại là một giai đoạn phát triển mới của chủ nghĩa tư bản.

  • A. TBCN hiện đại là một giai đoạn phát triển mới của chủ nghĩa tư bản
  • B. TBCN hiện đại đã khắc phục được mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó
  • C. TBCN hiện đại không khác gì TBCN trước đây
  • D. Cả a, b và c đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA