• Câu hỏi:

  Con người phát triển và hoàn thiện mình chủ yếu dựa trên yếu tố nào?

  • A. Phát triển kinh tế - xã hội
  • B. Lao động sản xuất
  • C. Đấu tranh giai cấp
  • D. Cả ba đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC