ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ph. Ăngghen đã đánh giá: “Hai phát hiện vĩ đại này đã đưa chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học”. Hai phát kiến đó là gì ?

  • A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
  • B. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân – Học thuyết giá trị thặng dư
  • C. Học thuyết giá trị thặng dư – Chủ nghĩa duy vật lịch sử
  • D. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân– Chủ nghĩa duy vật lịch sử
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1