ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tìm ra định nghĩa đúng nhất về giai cấp công nhân:

  • A. Là giai cấp bị thống trị.
  • B. Là giai cấp lao động trong nền sản xuất công nghiệp có trình độ kỹ thuật và công nghệ hiện đại của xã hội.
  • C. Là giai cấp đông đảo trong dân cư.
  • D. Là giai cấp bị áp bức bóc lột nặng nề nhất
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1