ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Câu “Những tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng chỉ là tư tưởng của giai cấp thống trị”của ai?

  • A. C.Mác
  • B. Ph.Ăng ghen
  • C. C.Mác & Ph.Ăng ghen
  • D. V.I Lênin
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94768

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1