• Câu hỏi:

  Dân chủ là gì?

  • A. Là quyền lực thuộc về nhân dân
  • B. Là quyền của con người 
  • C. Là quyền tự do của mỗi người
  • D. Là trật tự xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC