YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo.

  • A. Giai cấp tư sản
  • B. Giai cấp công nhân 
  • C. Tầng lớp trí thức
  • D. Giai cấp nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94622

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA