AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo.

  • A. Giai cấp tư sản
  • B. Giai cấp công nhân 
  • C. Tầng lớp trí thức
  • D. Giai cấp nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>