ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào ?

  • A. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời
  • B. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bóc lột.
  • C. Sự xuất hiện giai cấp công nhân
  • D. Ngay từ thời cộng sản nguyên thuỷ.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94544

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1