AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn cơ bản nổi bật của thời đại hiện nay là:

  • A. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
  • B. Giai cấp tư sản và giai cấp công nhân
  • C. Các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với Chủ nghĩa đế quốc
  • D. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA