• Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu:

  • A. Quan niệm và vận dụng không đúng đắn về CNXH
  • B. Những sai lầm của  Đảng và của những người lãnh đạo cấp cao nhất  Đảng Cộng sản Liên Xô.
  • C. Sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “Diễn biến hoà bình”
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC