AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lý thuyết phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa lần đầu tiên được đề cập trong tác phẩm nào?

  • A. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
  • B. Nội chiến ở Pháp.
  • C. Bộ tư bản
  • D. Phê phán Cương lĩnh Gôta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA