ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

  • A. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một  xã hội  không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và  có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
  • B. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.
  • C.  Là chế độ xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng tự do.
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1