YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

  • A. Hệ tư tưởng Đức 
  • B. Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh 
  • C. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản 
  • D. Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94589

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA