ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giai cấp công nhân là giai cấp triệt để cách mạng bởi vì:

  • A. Xoá bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
  • B. Là giai cấp không có tư liệu sản xuất
  • C. Là giai cấp cùng khổ nhất trong xã hội
  • D. Là giai cấp thực hiện xoá bỏ mọi chế độ tư hữu
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1