ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng nào trong số các đặc trưng sau được coi là đặc trưng cơ bản nhất của giai cấp công nhân nói chung?

  • A. Không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động.
  • B. Họ lao động trong nền công nghiệp có trình độ công nghệ và kỹ thuật hiện đại.
  • C. Bị giai cấp tư sản bóc lột
  • D. Cả ba đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94609

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1