AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Định nghĩa về giai cấp được Lênin trình bày lần đầu tiên trong tác phẩm nào?

  • A. Một bước tiến, hai bước lùi.
  • B. Làm gì?
  • C. Sáng kiến vĩ đại.
  • D. Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>