ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và hệ tư tưởng tôn giáo khác nhau ở điểm nào?

  • A. Khác nhau về thế giới quan
  • B. Khác nhau về nhân sinh quan
  • C. Khác nhau ở con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân
  • D. Cả a, b và c 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94751

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1