AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tác phẩm đầu tiên mà Các Mác và Ăng ghen viết chung là tác phẩm nào?

  • A. Hệ tư tưởng Đức.
  • B. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
  • C. Gia đình thần thánh.
  • D. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>