ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Động lực của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

  • A. Giai cấp tư sản, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân.
  • B. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức.
  • C. Giai cấp nông dân, giai cấp công nhân, tiểu tư sản. 
  • D. Giai cấp công nhân, tầng lớp trí thức, giai cấp nông dân, tiểu tư sản. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94620

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1