MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

  • A. C. Mác 
  • B. Ph.Ăngghen
  • C. C.Mác và Ph.Ăngghen
  • D. V. I. Lênin 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 94621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA