YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo?

  • A. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân
  • B. Giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức
  • C. Giai cấp công nhân
  • D. Giai cấp công nhân, giai cấp tư sản, giai cấp nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 94625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA